ฉวีวรรณ พันธุ หรือหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน นับเปนปรมาจารย์หมอลำฝ่ายหญิงของอีสานบ้านเฮาในปัจจุบัน โด่งดังเปนทีรู้จักในวงการหมอลำทั้งสองฝั่งโขงเปนอยางมาก อยู่ในวงการเปนหมอลำมาแต่น้อยๆจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 50+ ปีแล้ว และนอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาติ (หมอลำ) แล้วยังเปนครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ในสายลำมากมาย (และศิษย์ในสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด) เปนที่เคารพรักนับถือนิยมชื่นชอบของพี่น้องอีสานมาอย่างยาวนาน ยุคที่เปนที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุด คือในสมัยเปนนางเอกดังรังสิมันต์ ลำคู่กับหมอลำทองคำ เพ็งดี นับเปนคู่พระคู่นางเงินล้านในสมัยนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ [ ตอนนี้ทำนองล่องแบบแม่หวี ซึ่งแม่ได้คิดค้นประยุกต์เองจนเปนเอกลัษณ์เฉพาะของหมอลำฉวีวรรณ (ลำขึ้นไผกะฮู้) บ่มีไผสืบล่อง ล่องบ่ได่หรือบ่ล่องกันแล้ว น่าเสียดาย ! ลูกหลานสืบไว้แหน่เด้อ ] "แม่หวี" เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2488 (ปัจจุบันอายุ 69 ปี) เปนชาว อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.อำนาจเจริญ) เป็นบุตรสาว (ตระกูลหมอลำดัง) ของนายชาลี ดำเนิน และ นางแก้ว ดำเนิน สมรสกับ นายโกมินทร์ พันธุ (หมอแคน) มีบุตรและธิดาด้วยกัน 2 คน เกียรติยศสูงสุด : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2536 ปล.ขออนุญาตรวมลงไว้ประสงค์เพื่อรวบรวมอนุรักษ์สืบสานศิลปหมอลำสู่พี่น้องแฟนฟังได้ม่วนได้สืบสานศึกษา...ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา


รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)

รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)


รวมเพลงสมาน หงษา

รวมเพลงสมาน หงษา


อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร

อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร


ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน


เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี (ต้นฉบับคณะวาทธรรมเสียงทอง)

เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี (ต้นฉบับคณะวาทธรรมเสียงทอง)


ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง


ผาแดงนางไอ่

ผาแดงนางไอ่


แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์

แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์


ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา


พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช

พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช


ลำทางสั้น หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำทางสั้น หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน


รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)

รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)


การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน


ศรีธน มโนราห์ ภาค 1

ศรีธน มโนราห์ ภาค 1


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี


ลำเต้ยชุด คู่มันส์หมากกระจาย ลำโดย ทองแปน พันบุปผา สายยน  จิตรธรรม

ลำเต้ยชุด คู่มันส์หมากกระจาย ลำโดย ทองแปน พันบุปผา สายยน จิตรธรรม


เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง

เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง


ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน


แม่หม้ายกล่อมลูก-ฉวีวรรณ ดำเนิน

แม่หม้ายกล่อมลูก-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ลำเรื่องต่อกลอน เรื่องลีลาวดี ต้นฉบับคณะประถมบันเทิงศิลป์

ลำเรื่องต่อกลอน เรื่องลีลาวดี ต้นฉบับคณะประถมบันเทิงศิลป์


อมตะ สุบิน นิลวรรณ

อมตะ สุบิน นิลวรรณ


นางมโนราห์ 1

นางมโนราห์ 1


จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน

จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน