ฉวีวรรณ พันธุ หรือหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน นับเปนปรมาจารย์หมอลำฝ่ายหญิงของอีสานบ้านเฮาในปัจจุบัน โด่งดังเปนทีรู้จักในวงการหมอลำทั้งสองฝั่งโขงเปนอยางมาก อยู่ในวงการเปนหมอลำมาแต่น้อยๆจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 50+ ปีแล้ว และนอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาติ (หมอลำ) แล้วยังเปนครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ในสายลำมากมาย (และศิษย์ในสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด) เปนที่เคารพรักนับถือนิยมชื่นชอบของพี่น้องอีสานมาอย่างยาวนาน ยุคที่เปนที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุด คือในสมัยเปนนางเอกดังรังสิมันต์ ลำคู่กับหมอลำทองคำ เพ็งดี นับเปนคู่พระคู่นางเงินล้านในสมัยนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ [ ตอนนี้ทำนองล่องแบบแม่หวี ซึ่งแม่ได้คิดค้นประยุกต์เองจนเปนเอกลัษณ์เฉพาะของหมอลำฉวีวรรณ (ลำขึ้นไผกะฮู้) บ่มีไผสืบล่อง ล่องบ่ได่หรือบ่ล่องกันแล้ว น่าเสียดาย ! ลูกหลานสืบไว้แหน่เด้อ ] "แม่หวี" เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2488 (ปัจจุบันอายุ 69 ปี) เปนชาว อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.อำนาจเจริญ) เป็นบุตรสาว (ตระกูลหมอลำดัง) ของนายชาลี ดำเนิน และ นางแก้ว ดำเนิน สมรสกับ นายโกมินทร์ พันธุ (หมอแคน) มีบุตรและธิดาด้วยกัน 2 คน เกียรติยศสูงสุด : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2536 ปล.ขออนุญาตรวมลงไว้ประสงค์เพื่อรวบรวมอนุรักษ์สืบสานศิลปหมอลำสู่พี่น้องแฟนฟังได้ม่วนได้สืบสานศึกษา...รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว (หมอลำทองคำ เพ็งดี)

รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว (หมอลำทองคำ เพ็งดี)


ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ศรีธน มโนราห์ ภาค 1

ศรีธน มโนราห์ ภาค 1


ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา


รวมเพลงสมาน หงษา

รวมเพลงสมาน หงษา


รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)

รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี


ผาแดงนางไอ่

ผาแดงนางไอ่


อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร

อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร


ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง


รวมกลอนลำฮิต พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย

รวมกลอนลำฮิต พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย


ลำเรื่องต่อกลอน เรื่องลีลาวดี (ฉบับเต็ม) ต้นฉบับคณะประถมบันเทิงศิลป์

ลำเรื่องต่อกลอน เรื่องลีลาวดี (ฉบับเต็ม) ต้นฉบับคณะประถมบันเทิงศิลป์


แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์

แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์


นางมโนราห์ 1

นางมโนราห์ 1


รวมสุดยอดอมตะลำภูไทชั้นครู ~

รวมสุดยอดอมตะลำภูไทชั้นครู ~


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา


ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน


ลำทางสั้น หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำทางสั้น หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน


รวมสุดยอดต้นตำหรับลำกลอน (๑)

รวมสุดยอดต้นตำหรับลำกลอน (๑)


พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช

พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช


เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง

เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง


รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)

รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)


รวมกลอนลำฮอตฮิต สาธิต+เดือนเพ็ญ

รวมกลอนลำฮอตฮิต สาธิต+เดือนเพ็ญ "ชุดกลอนดังฝังใจ"


การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน