ฉวีวรรณ พันธุ หรือหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน นับเปนปรมาจารย์หมอลำฝ่ายหญิงของอีสานบ้านเฮาในปัจจุบัน โด่งดังเปนทีรู้จักในวงการหมอลำทั้งสองฝั่งโขงเปนอยางมาก อยู่ในวงการเปนหมอลำมาแต่น้อยๆจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 50+ ปีแล้ว และนอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาติ (หมอลำ) แล้วยังเปนครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ในสายลำมากมาย (และศิษย์ในสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด) เปนที่เคารพรักนับถือนิยมชื่นชอบของพี่น้องอีสานมาอย่างยาวนาน ยุคที่เปนที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุด คือในสมัยเปนนางเอกดังรังสิมันต์ ลำคู่กับหมอลำทองคำ เพ็งดี นับเปนคู่พระคู่นางเงินล้านในสมัยนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ [ ตอนนี้ทำนองล่องแบบแม่หวี ซึ่งแม่ได้คิดค้นประยุกต์เองจนเปนเอกลัษณ์เฉพาะของหมอลำฉวีวรรณ (ลำขึ้นไผกะฮู้) บ่มีไผสืบล่อง ล่องบ่ได่หรือบ่ล่องกันแล้ว น่าเสียดาย ! ลูกหลานสืบไว้แหน่เด้อ ] "แม่หวี" เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2488 (ปัจจุบันอายุ 69 ปี) เปนชาว อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.อำนาจเจริญ) เป็นบุตรสาว (ตระกูลหมอลำดัง) ของนายชาลี ดำเนิน และ นางแก้ว ดำเนิน สมรสกับ นายโกมินทร์ พันธุ (หมอแคน) มีบุตรและธิดาด้วยกัน 2 คน เกียรติยศสูงสุด : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2536 ปล.ขออนุญาตรวมลงไว้ประสงค์เพื่อรวบรวมอนุรักษ์สืบสานศิลปหมอลำสู่พี่น้องแฟนฟังได้ม่วนได้สืบสานศึกษา...ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา


ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน


รวมเพลงสมาน หงษา

รวมเพลงสมาน หงษา


ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน


อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร

อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร


ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง


แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์

แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์


รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)

รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว พ่อใหญ่เคน ดาเหลา (หมอลำเคนฮุด)


พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช

พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี


นางมโนราห์ 1

นางมโนราห์ 1


จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน

จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน


เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี (ต้นฉบับคณะวาทธรรมเสียงทอง)

เทศน์แหล่อีสานเรื่อง ลีลาวดี (ต้นฉบับคณะวาทธรรมเสียงทอง)


ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน


การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน


รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)

รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)


พ่อเคน ล่องโขงแนวใหม่

พ่อเคน ล่องโขงแนวใหม่


แม่หม้ายกล่อมลูก-ฉวีวรรณ ดำเนิน

แม่หม้ายกล่อมลูก-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา


หมอลำประชันกลอน - ศรีพร & บุญแต่ง (ยกแรก)

หมอลำประชันกลอน - ศรีพร & บุญแต่ง (ยกแรก)


ลำเต้ยชุด คู่มันส์หมากกระจาย ลำโดย ทองแปน พันบุปผา สายยน  จิตรธรรม

ลำเต้ยชุด คู่มันส์หมากกระจาย ลำโดย ทองแปน พันบุปผา สายยน จิตรธรรม


เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง

เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง


เปิดใจ

เปิดใจ "บานเย็น รากแก่น" เรื่องของเรื่อง 17 กุมภาพันธ์ 2557


อมตะ สุบิน นิลวรรณ

อมตะ สุบิน นิลวรรณ


ศรีธน มโนราห์ ภาค 1

ศรีธน มโนราห์ ภาค 1