ฉวีวรรณ พันธุ หรือหมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน นับเปนปรมาจารย์หมอลำฝ่ายหญิงของอีสานบ้านเฮาในปัจจุบัน โด่งดังเปนทีรู้จักในวงการหมอลำทั้งสองฝั่งโขงเปนอยางมาก อยู่ในวงการเปนหมอลำมาแต่น้อยๆจนปัจจุบันนับเป็นเวลา 50+ ปีแล้ว และนอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาติ (หมอลำ) แล้วยังเปนครูบาอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ในสายลำมากมาย (และศิษย์ในสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด) เปนที่เคารพรักนับถือนิยมชื่นชอบของพี่น้องอีสานมาอย่างยาวนาน ยุคที่เปนที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากที่สุด คือในสมัยเปนนางเอกดังรังสิมันต์ ลำคู่กับหมอลำทองคำ เพ็งดี นับเปนคู่พระคู่นางเงินล้านในสมัยนั้นเลยทีเดียวก็ว่าได้ [ ตอนนี้ทำนองล่องแบบแม่หวี ซึ่งแม่ได้คิดค้นประยุกต์เองจนเปนเอกลัษณ์เฉพาะของหมอลำฉวีวรรณ (ลำขึ้นไผกะฮู้) บ่มีไผสืบล่อง ล่องบ่ได่หรือบ่ล่องกันแล้ว น่าเสียดาย ! ลูกหลานสืบไว้แหน่เด้อ ] "แม่หวี" เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2488 (ปัจจุบันอายุ 69 ปี) เปนชาว อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.อำนาจเจริญ) เป็นบุตรสาว (ตระกูลหมอลำดัง) ของนายชาลี ดำเนิน และ นางแก้ว ดำเนิน สมรสกับ นายโกมินทร์ พันธุ (หมอแคน) มีบุตรและธิดาด้วยกัน 2 คน เกียรติยศสูงสุด : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2536 ปล.ขออนุญาตรวมลงไว้ประสงค์เพื่อรวบรวมอนุรักษ์สืบสานศิลปหมอลำสู่พี่น้องแฟนฟังได้ม่วนได้สืบสานศึกษา...รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว (หมอลำทองคำ เพ็งดี)

รวมกลอนลำทางสั้นทางยาว (หมอลำทองคำ เพ็งดี)


ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่องชีวิตชาวนา-ฉวีวรรณ ดำเนิน


ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำอาลัยพระธาตุพนม-ฉวีวรรณ ดำเนิน


รวมเพลงสมาน หงษา

รวมเพลงสมาน หงษา


ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา

ลำกลอน ทองเจริญ ดาเหลา


อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร

อมตะลำภูไท มลฤดี พรหมจักร


เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง

เดือนเพ็ญ อำนวยพร ชุดโต้ลมชมทุ่ง


รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)

รวมฮิตวาดลำทำนองอุบล (ภาคพิเศษ)


ผาแดงนางไอ่

ผาแดงนางไอ่


ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง

ประวัติพระธาตุพนม หมอลำ บุญช่วง เด่นดวง


รวมกลอนลำฮิต พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย

รวมกลอนลำฮิต พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำคำทำนายศาสนา


แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์

แห่ผ้าป่า ป ฉลาด อังคนางค์


จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน

จินตหรา พูนลาภ หมอลำสะออน ชุดที่1 รักสลายดอกฝ้ายบาน


พิณมันๆ

พิณมันๆ


นางมโนราห์ 1

นางมโนราห์ 1


พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช

พรศักดิ์ ส่องแสง-เพชรศรี เจตราช


ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน

ลำล่อง ชีวิตชาวนา โดย ฉวีวรรณ ดำเนิน


ศรีธน มโนราห์ ภาค 1

ศรีธน มโนราห์ ภาค 1


ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี

ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ลำอุบล 200 ปี


รวมสุดยอดอมตะลำภูไทชั้นครู ~

รวมสุดยอดอมตะลำภูไทชั้นครู ~


รวมสุดยอดต้นตำหรับลำกลอน (๑)

รวมสุดยอดต้นตำหรับลำกลอน (๑)


การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน

การแข่งขันเทศน์แหล่อีสาน


ลำกลอนศีล 5-เคน ดาเหลา

ลำกลอนศีล 5-เคน ดาเหลา


มรดกหมอลำอันล้ำค่า พระเวสสันดร 1.mp4

มรดกหมอลำอันล้ำค่า พระเวสสันดร 1.mp4